Złap deszczówkę! Programy dofinansowania instalacji do zbierania wody opadowej

Programy wsparcia finansowego udzielane przez miasta i gminy mają zachęcić do inwestycji służących do zatrzymywania oraz wykorzystania wód opadowych i roztopowych.