Polska wygrała spór z deweloperem ws. zburzenia koszar przy Łazienkach Królew.

Polska wygrała spór przed Międzynarodowym Trybunałem Arbitrażowym w Londynie w sprawie Griffin przeciwko Polsce dotyczącej rozwiązania umowy użytkowania wieczystego po wyburzeniu bez pozwolenia zabytkowych koszar przy ul. 29 Listopada 5 w Warszawie.