O proszę, już starożytni…

O proszę, już starożytni stosowali rezonatory w kształcie butelek do poprawy akustyki pomieszczeń #akustyka #alkoholizm #budownictwo