Kraków. Kolejne wielkie bloki zasłonią Tauron Arenę. A miał (mógł) być park…

Tauron Arena Kraków miała być perełką pośród zieleni, a więc miał ją otaczać park. Urzędnicy tak opracowali jednak plan miejscowy dla tego rejonu, a radni go przyjęli w 2017 r., że największa polska hala widowiskowo-sportowa jest teraz otoczona blokami.