Budowa drewnianego małego domku o pow. 30 m2 w zaledwie kilka miesięcy

Autor praktycznie samodzielnie wykonał budowę z małą pomocą innej osoby. To jest upływ czasu z tej budowy.