Bogusław Łęcina usługi…

Bogusław Łęcina usługi wodnokanalizacyjne.
#kapitanbomba #budownictwo

Wodomierze… jak oni teraz to wszystko sobie podkręcają.