Alfred Palmer, Operator…

Alfred Palmer, Operator dźwigu podczas budowy zapory Douglasa, USA 1942. Bardzo ładna fotografia i wspaniały portret.

#starszezwoje – tag ze starymi grafikami, miedziorytami, rysunkami z muzeów oraz fotografiami

#historia #ciekawostkihistoryczne #fotohistoria #usa #budownictwo #myrmekochoria