https://www.wykop.pl/link/5119819/deweloper-przegral-nie-bedzie-blokow-na-terenie-zarezerwowanym-pod-zielen/

Rada Miasta miała prawo odmówić inwestorowi zgody na powstanie dwóch bloków i przedszkola na terenie zarezerwowanym pod zieleń. Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny rozstrzygając spór wokół pierwszej w Lublinie inwestycji realizowanej w trybie specustawy „lex deweloper”. Wyrok nie jest prawomocny

Ustawa ułatwiająca budowę mieszkań pozwala stawiać bloki bez oglądania się na ograniczenia zapisane w obowiązujących planach zagospodarowania terenu. Potrzeba do tego zgody Rady Miasta, która rozpatruje złożoną przez dewelopera koncepcję nowych budynków. O taką zgodę jako pierwsza w Lublinie poprosiła spółka Interbud Apartments, która chce stawiać dwa bloki i przedszkole przy Relaksowej, na działkach zarezerwowanych w planie pod zieleń.

Na taką inwestycję nie zgodzili się radni. – Rada Miasta winna reprezentować interesy mieszkańców, którzy wnieśli bardzo wiele negatywnych opinii i uwag – czytamy w uzasadnieniu odmownej uchwały. Rada tłumaczyła w nim również, że osiedle Botanik jest już gęsto zabudowane, a inwestycja ingerowałaby w „naturalne walory przyrodnicze”. Spółka zaskarżyła tę odmowę do sądu.

#lublin #mikroreklama #budownictwo #lexdeveloper